• 11
  • 21
  • 31

Om oss

Gamla HAIF'are
         2023


Vi är en helt ideell förening som är till för att stödja huvudföreningen HAIF
och dess ungdomsverksamhet.
 
Är du intresserad av att hjälpa till och bli medlem i Gamla HAIF'are?
Kontakta Christer Björn Tel:070-6225347 eller
sätt in pengarna på bankgiro: 437-4856
märk med namn och medlemsavgift 2022.
Medlemsavgiften är 200:-/år och används till aktiviteter för medlemmarna.
inkluderar huvudföreningen Hofors AIF.


Nuvarande styrelse:

Christer Björn                 Ordförande
Sören Bergqvist             V. ordförande
Evy Carrick                      Kassör
Örjan Westergren        Sekreterare
Börje Johnson                Vice sekreterare
Hans Endahl                  Stugfogde
Leif Sundqvist                Biträdande stugfogde
Ove Lindberg                 Materialförvaltare
Margaretha Johnson   Webbansvarig

HAIF´s kansli har flyttat från Centralgatan till Göklundsvägen 9, ingång på baksidan av huset.
Allt för att vara närmare verksamheten.