• 11
  • 21
  • 31

Om oss

Gamla HAIF'are
         2019


Vi är en helt ideell förening som är till för att stödja huvudföreningen HAIF
och dess ungdomsverksamhet.
Vi träffas på våren och städar upp på området, rengör alla möbler till restaurangen
ställer ut soptunnor o dyl.
På hösten skall allt rengöras igen för att vinterförvaras.
Städschema för daglig städning under hela den öppna säsongen finns. 

Är du intresserad av att hjälpa till och bli medlem i Gamla HAIF'are?
Kontakta Christer Björn Tel:070-6225347 eller
sätt in pengarna på bankgiro: 437-4856
märk med namn och medlemsavgift 2019.
Medlemsavgiften är 200:-/år och används till aktiviteter för medlemmarna.
inkluderar huvudföringen Hofors AIF.


Nuvarande styrelse:

Christer Björn                Ordförande
Evy Carrick                     Kassör
Elisabeth Dannberg   Sekreterare
Börje Johnson               Vice sekreterare
Hans Endahl                 Stugfogde
Leif Sundqvist               Biträdande stugfogde
Ove Lindberg                Materialförvaltare
Margaretha Johnson   Webbansvarig