• 11
  • 21
  • 31

Om oss

Gamla HAIF'are
         2018


Vi är en helt ideell förening som är till för att stödja huvudföreningen HAIF
och dess ungdomsverksamhet.
Vi träffas på våren och städar upp på området, rengör alla möbler till restaurangen
ställer ut soptunnor o dyl.
På hösten skall allt rengöras igen för att vinterförvaras.
Städschema för daglig städning under hela den öppna säsongen finns. 

Är du intresserad av att hjälpa till och bli medlem i Gamla HAIF'are?
Kontakta Lennart Pettersson Tel:070-5708060 eller
sätt in pengarna på bankgiro: 437-4856
märk med namn och medlemsavgift 2018.
Medlemsavgiften är 300:-/år och används till aktiviteter för medlemmarna
samt avsättning till byggfonden.

Nuvarande styrelse:

Lennart Pettersson     Ordförande
Christer Björn                V ordförande
Evy Carrick                     Kassör
Elisabeth Dannberg   Sekreterare
Börje Johnson               Vice sekreterare
Hans Endahl                 Stugfogde
Leif Sundqvist               Biträdande stugfogde
Ove Lindberg                Materialförvaltare
Margaretha Johnson   Webbansvarig